Fiets- en voetgangersbrug Oirschot

De gemeenteraad in Oirschot heeft in april 2015 een definitief startschot gegeven om met de plannen voor een brug voor fietsers en voetgangers aan de slag te gaan.

Samen aan de slag
De gemeente Oirschot is samen met inwoners aan de slag gegaan om de plannen verder vorm te geven. Zo is de gemeente met de directe omgeving van de toekomstige brug in gesprek over hoe de brug er komt uit te zien. Op 8 november 2016 zijn twee varianten gepresenteerd: een hoge en een lage variant. De reacties tijdens die avond waren aanleiding om de ‘lage brug’ nader uit te werken.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Naar aanleiding van de ingediende reacties is het plan aangepast tot ontwerpbestemmingplan. Het college van B&W van Oirschot heeft in haar vergadering van 31 januari 2017 besloten om dit ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 9 februari 2017 tot en met woensdag 22 maart 2017 ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op afspraak inzien bij de gemeentebalie. Het ontwerp met bijbehorende stukken is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer: NL.IMRO.0823.BPOILVBRUGMOORLAND-ONTW. 

Op woensdag 22 februari 2017 is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan bij het gemeentehuis in Oirschot. 

De gemeente Oirschot streeft ernaar om het bestemmingsplan voor de realisatie van de brug in 2017 vast te stellen. In 2018 verwacht de gemeente de brug te kunnen aanleggen.

Hieronder ziet u films van de twee varianten van de brug, die gepresenteerd zijn op 8 november.