Wateropslag

Wateropslag, aantrekkelijker voor mens en dier
Tussen Goederen Distributie Centrum (GDC) Acht en het gebied nabij de Mispelhoef ligt een waterretentie. Dit is een plek waar overtollig water wordt opgevangen en opgeslagen. Deze plek wordt aantrekkelijker voor mens en dier.

Door het realiseren van een natuurvriendelijke oever zullen dieren hier graag komen. 

En door de aanleg van een pad over en langs deze wateropslag krijgen ook bezoekers meer wandel- en verblijfmogelijkheden. Dit pad sluit aan op het Strijpse pad aan de andere zijde van de A. Fokkerweg en zorgt daarmee voor wéér een verbetering van de bereikbaarheid in Eindhoven Noordwest.

Planning 2017.