De Groene Corridor Bloeit

De leefomgeving van de bij staat de laatste jaren flink onder druk. Een steeds eenzijdiger aanbod van flora en fauna maakt het voor de bij lastiger om op een gezonde manier voort te kunnen bestaan en haar belangrijke rol te kunnen vervullen. Insecten, vooral bijen, spelen namelijk een essentiële rol bij het bestuiven van gewassen en daarmee bij de voedselvoorziening voor zowel mens als dier. Nu de leefomgeving van de bij onder druk staat, wordt onze toekomstige voedselvoorziening ook bedreigd.

Stichting Food4Bees, Proeftuin040 en IVN Brabant werken daarom gezamenlijk over de gehele Groene Corridor om via allerlei activiteiten en projecten het leefklimaat van de bij en andere insecten te verbeteren. Zo transformeren we grasbermen om in bloeiende bermen, stellen we in overleg met de gemeente een ander beheerplan op voor het groen in het gebied en plaatsen we op diverse plekken insectenhotels en in Eindhoven ook bijenkasten. De honing die daarbij wordt geproduceerd, verkopen we weer. Een eerste proefopstelling met enkele bijenvolken op het dak van de Bijenkorf is al gerealiseerd.

Wil je zelf ook iets doen voor de bij en het insectenleven? Neem dan contact op via info@groenecorridor.nl

De Groene Corridor Bloeit wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant.