Bosomvorming Oirschotse Heide

Bosomvorming Oirschotse Heide

Een van de projecten die er zijn om de Groene Corridor de komende jaren te verfraaien is de bosomvorming.Kenmerkend voor de Groene Corridor is de laanstructuur van de Zomereik die de verbinding tussen Oirschot en Eindhoven markeert in het landschap. Deze landschappelijke lijn vormt het decor voor meer beleving en recreatieve mogelijkheden. Deze lange bomenlaan krijgt de komende jaren meer vorm.

Het ministerie van Defensie heeft samen met de gemeente Oirschot gekozen voor een omvorming van het bos door middel van een dunning. Dat wil zeggen dat zij een aantal bomen verwijderen zodat de overgebleven bomen beter kunnen ontwikkelen. Daarbij leveren zij ook maatwerk: een dode boom blijft staan (mits dit geen gevaar oplevert) en markante bomen komen vrij te staan. Er komt meer zonlicht op de bodem en meer openheid, waardoor de laanstructuur nog meer tot zijn recht komt.

Ook kunnen verschillende planten en dieren zich hierdoor beter ontwikkelen. Daarnaast ontstaat er meer gevarieerd landschap waardoor en meer soorten landschappen en insecten kunnen leven zoals heide, schrale graslanden, bijzondere vlindersoorten, wilde bijen, hommels, torren en kevers, die vervolgens weer vogels aanlokken.

De werkzaamheden laten we uitvoeren in fasen. In januari van 2019 is de aannemer begonnen op de gronden die in eigendom zijn van de gemeente Oirschot, dat zijn de bermen van zowel de weg als het fietspad en een bosperceel bij het viaduct Eindhovensedijk/A58. In het najaar van 2019 beginnen de werkzaamheden ook op grond van Defensie. Dan laten we het grootste deel van de omvorming uitvoeren. De eerste zichtbare resultaten voor de omgeving verwachten we in de zomer van 2020 omdat sommige delen nog tijd nodig hebben om te ontwikkelen. Wil je weten hoe dit in eruit gaat zien, bekijk dan hier de voor en na compilatie:

Voor:
Voor de dunning op de Oirschotse Dijk

Na: 
Na de dunning bij de oirschotse heide