Stönner-Meijwaardbrug

De 'Stönner-Meijwaardbrug' is een nieuw monument, met een historische betekenis. Het concept ontwerp van Adriaan Geuze van het bureau West 8 is totstandgekomen door inbedding van de brug in het omliggende landschap. Adriaan Geuze heeft namelijk eveneens aan de wieg gestaan van de landschappelijke visie voor de Groene Corridor, waarbij de brug het lijnelement tussen Oirschot en Eindhoven compleet maakt.

Het concept ontwerp van bureau West 8 is input geweest voor de uitvraag tijdens de aanbestedingsprocedure. Uiteindelijk is het werk gegund aan aannemer Ballast Nedam in combinatie met wUrck Architecten uit Rotterdam.

De naamgeving van de brug geeft de historische gebeurtenissen letterlijk en figuurlijk een gezicht, door te refereren naar de gesneuvelde soldaten die zich tijdens WOII inzetten om Oirschot te bevrijden.

Ondanks dat de brug in tijden van oorlog twee maal vernietigd is, vormt hij nu weer een verbindende schakel in de stad-land-verbinding tussen de historische markt in Oirschot en het 18 Septemberplein in Eindhoven.

De 'Stönner-Meijwaardbrug' zorgt ervoor dat de Groene Corridor bestaansrecht krijgt als belangrijk landschappelijk lijnelement tussen Eindhoven en Oirschot en verbetert de gelegenheid om de historische kern van Oirschot te kunnen ontdekken als reiziger of recreant.

De Stönner-Meijwaardbrug zal op die manier een essentiële bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van Oirschot voor mensen uit de omgeving, het aantrekken van bezoekers, wat op haar beurt weer een bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp.

Foto's zijn van pixelview-fotografie.com