Bijeenkomst Kansen aan de Groene Corridor

Kansen voor bedrijven en buurtinitiatieven aan de Groene Corridor
Op vrijdagmiddag 27 november vond in Sportcentrum De Kemmer in Oirschot de inspiratiebijeenkomst ‘Kansen aan de Groene Corridor’ plaats. Doel van de bijeenkomst was ondernemers en (buurt)organisaties de kansen te laten zien die de Groene Corridor hen biedt.

Enthousiaste reacties
Bij de bijeenkomst waren zo’n 100 vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties aanwezig, die in de buurt van de Groene Corridor gevestigd zijn. Na een korte  introductie en een feestelijk startmoment buiten, was er volop gelegenheid om informatie uit te wisselen en elkaar te inspireren. Hierbij werden meteen al de eerste afspraken gemaakt voor nieuwe samenwerkingen. Ook ontstonden de eerste ideeën voor groene buurtinitiatieven langs de Groene Corridor. Om initiatiefnemers te ondersteunen, organiseert IVN Brabant - als partner van de Groene Corridor - in 2016 een aantal bijeenkomsten voor ondernemers, buurt- en overige organisaties.

Kijk voor meer informatie over hoe je als bedrijf of particulier kunt deelnemen onder de kopjes 'Gastheren Groene Corridor', 'Groene initiatieven' en 'Ondernemerschap Groene Corridor'.