Winnaars ondernemersprijsvraag bekend

Maandagavond 10 oktober vond in Novotel Eindhoven de prijsuitreiking plaats van de Ondernemersprijsvraag aan de Groene Corridor. Uit 22 inzendingen koos de jury drie winnaars: het augmented reality idee Parc Mirage, de mobiele kippenhouderij de Ei-mobiel en de ploegentijdrit Time Trail. De winnaars krijgen ondersteuning en advies bij de verdere realisatie van hun plan.

Drie winnende plannen
De jury beoordeelde de inzendingen op de bijdrage die ze leveren aan de belevingswaarden van de Groene Corridor, de mate waarin ze de natuurwaarden versterken en aansluiten bij de ruimtelijke context, de haalbaarheid van de business case en de samenwerking met andere partijen langs de Groene Corridor.

De drie winnende plannen zijn in willekeurige volgorde: 
De Ei-mobiel, een kleinschalige diervriendelijke, verplaatsbare kippenhouderij op wielen, voorzien van zonnepanelen en een eigen wateropvang. Voorbijgangers zien de kippen scharrelen in een natuurlijke omgeving en kopen een doosje kakelverse eieren via de Ei-automaat. In een eierdoos, gemaakt van bermgras van de Groene Corridor. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verzorgen de kippen en pakken de eieren in. Het resultaat: een maatschappelijk verantwoord, diervriendelijk en circulair geproduceerd ei. Ei-mobiel is een initiatief van Fladderfarm, Philips Fruittuin en Ivanhoe Management.

Time Trail is een ploegentijdrit, die de initiatiefnemers op 25 juni 2017 willen organiseren op de Groene Corridor. Hierbij gaan 40 tot 50 ploegen met 5 deelnemers uit de omgeving van start. Het 18 kilometer lange parcours laat bezoekers de ultieme beleving van een autovrij parcours ervaren. Over het gehele traject komen sfeerpleinen met eigen thema’s, zoals sport en voeding of een BMX parcours. Een evenement dat de ambitie heeft om te groeien. Time Trail is een initiatief van Coöperatie Brainport Park, GGzE, Philips Fruittuin, gemeente Eindhoven, PSV de Herdgang en de Velosoof.

PARC Mirage is een nieuw Augmented Reality platform dat neerdaalt aan de Groene Corridor. PARC Mirage zal daar de komende jaren helemaal losgaan op gaming en educatie. Het beoogt een 'living lab' te worden op het gebied van Augmented Reality, met een focus op het nieuwste van het nieuwste. Denk hierbij aan de Microsoft Hololens en de Magic Leap. PARC Mirage is een initiatief van Coen van Rooij van Once.

Publieksstemming
Van 11 t/m 31 oktober kan het publiek via Facebook stemmen op de drie winnaars. Het plan dat de publieksstemming wint, ontvangt een communicatiebudget van € 750,00.

Stevige impuls
De verwachting is dat ook diverse plannen, die niet tot de winnaars behoren wel een kans maken om gerealiseerd te worden. Daarnaast staat op 3 november de uitreiking van de vouchers voor bewonersinitiatieven aan de Groene Corridor gepland. Hiervoor kunnen omwonenden en verenigingen aan de Groene Corridor nog tot en met 21 oktober ideeën indienen. De ontwikkeling van de Groene Corridor krijgt met al deze initiatieven een stevige impuls.