Eindhovensedijk

Zoals je op deze website kunt lezen moet de Groene Corridor dé recreatieve verbinding worden tussen hartje Eindhoven en de markt in Oirschot. Deze verbinding zorgt er niet alleen voor dat je van Oirschot naar Eindhoven komt, maar wordt een hele belevenis. Ieder deelgebied aan de Groene Corridor heeft zijn eigen identiteit, landschappelijke waarde, cultuurhistorische betekenis en belevingswaarde.

De Eindhovensedijk blijft vanaf Oirschot tot aan de kazerne toegankelijk voor (doorgaand) autoverkeer. Vanaf dát punt is de Groene Corridor, zo is het plan, op termijn alleen nog toegankelijk voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer. Voor het doorgaand verkeer wordt eerst een aantal alternatieve wegen aangelegd. Deze alternatieve wegen zorgen voor een prima doorstroom van en naar Eindhoven. 

Hoe nu verder?
De komende jaren worden de verschillende deelgebieden aan de Groene Corridor verder ontwikkeld. Per deelgebied roepen wij bewoners, ondernemers, verenigingen en overige organisaties op om in hun directe omgeving de Groene Corridor te verrijken. Dit gebeurt door eigen accenten toe te voegen die de beleefbaarheid en toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van de Groene Corridor vergroten.

Wilt u hieraan meewerken? Stuur dan een mail naar info@groenecorridor.nl. Wij zorgen dan dat u op de hoogte gehouden wordt over de verdere ontwikkeling van de Groene Corridor. Ook concrete ideeën kunt u naar dit mailadres sturen.

Wilt u een steentje bijdragen, maar heeft u nog geen concrete ideeën? U vindt volop inspiratie en activiteiten om inspiratie op te doen op de pagina's Groene initiatieven en Ondernemerschap.

Ondernemers kunnen ook gastheer worden van de Groene Corridor. Kijk voor meer informatie over dit project bij ‘Gastheer van de Groene Corridor’.