Oirschotsedijk

Om de Groene Corridor verder te kunnen ontwikkelen wordt in Eindhoven de Oirschotsedijk tussen het Beatrixkanaal en de Anthony Fokkerweg op termijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Momenteel zijn we bezig met de afrondende fase van de onderdoorgang onder de A2/N2 en werken we aan het kruispunt Luchthavenweg – Spottersweg – Landsard.

Alternatieve wegen
Natuurlijk moet het doorgaand autoverkeer van en naar Eindhoven zo goed mogelijk blijven doorstromen. Daartoe worden eerst diverse nieuwe wegen aangelegd. Deze zijn bedoeld om nieuwe en bestaande bedrijventerreinen en Eindhoven Airport bereikbaar te houden en te maken. Denk aan de nieuwe Brainport Industries Campus, Westfields en Flight Forum. Daarnaast zorgen deze nieuwe wegen voor een alternatief voor het verkeer op de Oirschotsedijk, ten gunste van hoogwaardig werk- en recreatielandschap. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Verbreding van de Anthony Fokkerweg en aanpak van de aansluitingen op de N2 en Flight Forum
  • Aanleggen van een nieuwe weg westelijk langs het Beatrixkanaal tussen de A58 en Anthony Fokkerweg (waaronder Spottersweg) en bijbehorende aansluiting op de Landsardseweg en de Luchthavenweg
  • Aanleggen van een verbindingsweg tussen GDC Acht en de A58
  • Realisatie van een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-verbinding
  • Realisatie van aansluiting op bedrijventerrein Westfields
  • Aanleggen Fietsbrug over het Beatrixkanaal naar de LuchthavenwegAfsluiting kruising Luchthavenweg Spottersweg Landsard

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe wegenstructuur. 

Beleving Oirschotsedijk
In 2013 werd het stukje Oirschotsedijk tussen Anthony Fokkerweg en Zwaanstraat al autovrij gemaakt (uitgezonderd bestemmingsverkeer). Nu is het een prachtige laan, waar veel gebruik van gemaakt wordt door met name fietsers en wandelaars. De weg waar eerst auto’s reden is fietspad geworden en het fietspad is nu wandelpad.

En wist u dat er maar liefst 1 miljoen bloembollen zijn geplant in de berm?