Realisatie lijnelement

Aan het begin van de Eindhovensedijk, tegenover de scouting, hebben we in het weiland bomen aangeplant. In het voorjaar zaaien we onder de bomen een bloemenweide in. De weide wordt afgerasterd om er klein vee te laten grazen.

Tussen de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne en het Beatrixkanaal zijn de bomen die geplant zijn tijdens de Boomfeestdag 2009 vrijgezet. Dit om ze meer groeipotentie te geven. Ook zijn er nieuwe bomen aangeplant om het lijnelement af te ronden..

Ook langs de hele Eindhovensedijk zijn 120 stuks laanbomen aangeplant om de laanstructuur te herstellen en aan te vullen. De bomen zijn geleverd door boomkwekerij gebroeders De Bresser. In verband met de eikenprocessierups is er niet gekozen voor alleen eiken, maar een tiental verschillende loofbomen passend bij het aanwezige landschapstype.

De bossen langs de Eindhovensedijk zijn omgevormd. Dit hebben we gedaan om een meerwaarde te creëren voor plant en dier: verschillende landschapstypen zoals heide en schrale graslanden krijgen meer ruimte en zonlicht om zich te ontwikkelen. Ook zijn er kale bodems, staand en liggend dood hout, kruiden en struiken gerealiseerd. Dat zorgt ervoor dat nieuwe plant- en diersoorten zich kunnen vestigen en/of versterken. Ter hoogte van het militair oefenterrein zijn enkele openingen gerealiseerd waardoor de heide een meer ‘open’ karakter krijgt.