Frank Havermans

Frank Havermans: 
Het werk van Frank Havermans komt voort uit een gecombineerde fascinatie voor architectuur, stedelijke dynamiek, en constructies. Dit uit zich in het ontwikkelen en maken van experimentele en locatie gebonden constructies op strategische plekken. Het werk varieert van werk in opdracht met gebruiksfunctie tot prikkelende autonome architectonische installaties die beide een ander gebruik van een ruimte, gebouw of stad veroorzaken. Hij maakt zowel tijdelijke als permanente installaties in de openbare ruimte, musea’s, kunstruimtes in zowel Nederland als in het buitenland. In 2015 en 2017 werden twee van zijn werken genomineerd voor de prestigieuze Mies van der Rohe Award en in 2006 ontving hij de Houtarchitectuurprijs. Zijn installaties worden wereldwijd gepubliceerd. Meer weten over zijn werk? Bekijk dan de website.


Voor het project Kunst aan de Groene Corridor is Frank Havermans gevraagd om een concept te bedenken om met kunst de identiteit van de Groene Corridor uit te dragen.

Visie Frank
Voor de Groene Corridor heeft Frank twee voorstellen:

  1. ‘t Zandpad
    Een cultuurhistorische lijn als verbinding in de Groene Corridor: een zandpad of wel hitorisch karrenpad tussen de markt in Oirschot en het centrum van Eindhoven. Het zandpad is bijna geheel verdwenen uit het Brabantse cultuurlandschap. Het is de bedoeling dat het gebied autoluw wordt. Naast het verhard fietspad komt een zandpad dat in breedte varieert; hier kunnen auto’s wel overheen rijden maar deze moeten nadrukkelijk hun tempo aanpassen. Dit zorgt voor een veel rustiger en natuurlijker beeld en tempo, wat mensen de Groene Corridor anders laat ervaren.

  2. Kunst mobiele brigade
    Omdat het gebied zo langgerekt is en niet door iedereen als één zone beleefd zal worden, kiest Frank niet voor één of enkele statische kunstwerken langs de corridor. Dit heeft in de beleving van eenwording te weinig effect. En welke locatie of locaties kies je dan? Dit kunnen er zo veel zijn dat een voorkeur lastig wordt. Daarom bedachtgaat Frank het concept voor een mobiele kunstbrigade. Om de Groene Corridor spannend en authentiek te maken, plaatst hij een verzameling hoogwaardige verplaatsbare kunstwerken/architecturen die op verschillende tijden op verschillende locaties langs dit traject aanwezig zullen zijn. De kunstwerken kunnen verschillende (gebruiks)functies hebben zoals een stilteplek of vergaderruimte, waarmee de interactie tussen landschap en verschillende doelgroepen tastbaar wordt.