Jalila Essaïdi

Jalila Essaïdi
Jalila Essaïdi is een Nederlandse kunstenaar, en onderzoeker en ondernemer gevestigd in Eindhoven. Essaïdi is gespecialiseerd op het gebied van moderne biotechnologie en biologische kunst. Zij is het meest bekend om haar werk Bulletproof Skin, een project dat bio-engineered bulletproof menselijke huid heeft bereikt. Dit project combineert in vitro menselijke huid met spinnenzijde van genetisch gemodificeerde organismen om een materiaal te maken dat een kogel op halve snelheid stopt, maar door een kogel met een normale snelheid wel wordt gepenetreerd. Meer weten over haar werk? Bekijk dan de website.

Voor het project Kunst aan de Groene Corridor is Jalila Essaïdi gevraagd om haar visie te geven op de Groene Corridor en hoe kunst aan de Groene Corridor gerealiseerd kan worden. 

Visie Jalila
"Een groene, innovatieve verbinding"
'Living Network' is een project dat levende bomen als medium voor communicatie inzet. Om dit te bewerkstelligen wordt de levensessentie van de boom (diens sapstroom) elektromagnetisch gekoppeld aan radiozendapparatuur. Dit project vindt zijn oorsprong in de Eerste Wereldoorlog. Vervolgens is dit tijdens de Vietnamoorlog door de Amerikanen verder onderzocht. Omdat zij geen economisch perspectief zagen in de techniek is er nooit meer iets mee gedaan. Recentelijk is deze informatie unclassified en is het intellectueel eigendom van de US Army verlopen. Hiermee werd het mogelijk om dit project vanuit een artistiek perspectief verder op te pakken. Jalila wil een of meerdere beeldbepalende bomen aan de Groene Corridor gebruiken als levend communicatiemiddel. Met zijn militaire geschiedenis, hightech achtergrond, de natuurlijke componenten- en als medium voor communicatie verbindt Living Network de kwaliteiten van regionale actoren binnen de Groene Corridor zoals van Defensie, gemeente Eindhoven en gemeente Oirschot.