Marco Vermeulen

Studio Marco Vermeulen is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw, landschap en ontwerpend onderzoek. Het is gevestigd op een buitendijkse locatie aan de Maas in het centrum van Rotterdam. Hun portfolio bevat veelal ruimtelijke en maatschappelijk relevante opgaven die nieuw of onderbelicht zijn en vragen om typologische innovatie en oorspronkelijkheid. Bij de meeste projecten staan kringlopen op het gebied van water, energie en grondstoffen centraal. Het ontwerpbureau wordt vaak betrokken bij projecten waarbij vraagstukken zoals energietransitie, klimaatadaptatie (o.a. waterveiligheid), biobased economy, voedsel (o.a eiwittransitie) worden gekoppeld aan kansen voor ruimtelijke kwaliteit in stad en ommeland. Marco Vermeulen ontwerpt doelbewust door de schalen heen. Verworven inzichten op grotere schaal komen samen in een ruimtelijk ontwerp op kleinere schaal dat andersom ontwikkelingen op grotere schaal katalyseert. Meer weten over zijn werk? Bekijk dan de website.

Voor het project Kunst aan de Groene Corridor is Marco Vermeulen gevraagd om zijn visie te geven op de Groene Corridor en hoe kunst bijdraagt aan de identiteit van de Groene Corridor.

Visie Marco
‘Doors of perception’ opent zintuiglijke deuren naar de omgeving. Op locaties waar de Groene Corridor kenmerkende landschappen en infrastructuren kruist, worden observatoria voorgesteld waarmee de omgeving intens kan worden beleefd. Samen vormen de observatoria een zintuigelijke reis door het landschap via de Groene Corridor. Ze geven tegelijkertijd betekenis en identiteit aan de corridor, waardoor de reis een bestemming kan worden. 
Zo stelt Marco bijvoorbeeld ter hoogte van het militair oefenterrein een loopgraaf voor in de vorm van het vredesteken dat bezoekers beschutting biedt tegen het schouwspel van geweld in dienst van de verder. Op het snijpunt van lucht- en landcorridor stelt Marco een luchtobservatieligweide voor, waar bezoekers samen wachten op het moment dat er weer een Boeing over raast.